Risk Alert

RYZYKO MEDYCZNE - RYZYKO FINASOWE - ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ - LOGISTYKA - WYPOSAZENIE I SPRZĘT -

ZJAWISKA TRAUMATYCZNE - ZESPOŁY - BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Misja CK: wypracowanie standardów i wdrożenie elementów zarządzania ryzykiem w podmiotach medycznych.

Celem projektu jest strategiczne podejście do zarząrzania ryzykiem w placówce medycznej, gwarantujące trafne identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań wyprzedzających, wsparcie w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zdarzeń niepożądanych występujących w otoczeniu medycznym, opracowanie i wdrożenie odpowiednich standardów i procedur, mających zminimalizować ryzyko, a także konsekwencje wystąpienia tych zdarzeń. Szkolenie i rozwój kompetencji personelu medycznego w zakresie zapobiegania występowania zdarzeń niepożądanych.

Cele szczegółowe projektu:

 • obniżenie kosztów społecznych (zdrowszy pacjent),

 • uzależnienie wysokości składek Odpowiedzialności Cywilnej (OC) podmiotów leczniczych i lekarzy od ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych, obniżenie składek na polisy ubezpieczeniowe OC podmiotów leczniczych i lekarzy,

 • analizowanie kosztów zdarzeń niepożądanych,

 • wyższa jakość leczenia,

 • podjęcie odpowiednich działań, by wyleczyć pacjenta niezwłocznie po powzięciu informacji na temat zdarzeń niepożądanych

 • stworzenie ogólnopolskiej bazy zdarzeń niepożądanych wraz z zespołem ds. analiz i ograniczeń występowania zdarzeń niepożądanych,

 • stworzenie systemu monitoringu osób, które są po zdarzeń niepożądanych,

 • rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności poszkodowanego.

Dodatkowo w ramach projektu mają być realizowane działania dotyczące:

 • przeciwdziałania – profilaktyki, a czasami nawet prewencji zdarzeń niepożądanych,

 • audytu podmiotu leczniczego dot. zdarzeń niepożądanych,

 • wprowadzenia odpowiednich standardów: organizacyjnych, proceduralnych jak i formalno-prawnych (certyfikacja i audyt po certyfikacyjny) całego podmiotu lub wybranych obszarów najbardziej narażonych na ryzyko (od momentu wejścia pacjenta do chwili opuszczenia terenu szpitala),

 • cyklicznego nadzoru nad danym podmiotem,

 • przeprowadzania szkoleń dla personelu (białego i administracyjnego) w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym komunikacji w przypadku zaistnienia zdarzenia niepożądanego.